Rolnictwo ekologiczne
module (block_left_groups) error
module (block_menu_cats) error

SĹ‚odziki

Sacharyna - cyklamat

 

 

                                                          


EXTRA 100

EXTRA 100 automat


EXTRA 1200

EXTRA 200


EXTRA 300

EXTRA 650


GOLDEN 100

GOLDEN 1200


GOLDEN 650

GOLDEN automat 100


GOLDEN automat 200


Uprzejmie informujemy ,że w produktach bez dodatku cukru znajduj± się naturalnie występuj'ce cukry pomimo , iż nie s' one ujęte w tabeli warto»ci odżywczej.

Jednocze»nie informujemy , że jeste»my na etapie zmiany opakowań asortymentu w zwi'zku z czym na rynku do końca tego roku mog' się znajdować produkty w opakowaniach bez sformułowania 'zawiera naturalnie występuj'ce cukry'.