Rolnictwo ekologiczne
module (block_left_groups) error
module (block_menu_cats) error

Chlebki ryżowe

Chlebki smaczne i zdrowe


Chlebki ryżowe i kukurydziane 35g


Uprzejmie informujemy ,że w produktach bez dodatku cukru znajduj‘ się naturalnie występuj‘ce cukry pomimo , iż nie s‘ one ujęte w tabeli wartoťci odżywczej.

Jednoczeťnie informujemy , że jesteťmy na etapie zmiany opakowań asortymentu w zwi‘zku z czym na rynku do końca tego roku mog‘ się znajdować produkty w opakowaniach bez sformułowania 'zawiera naturalnie występuj‘ce cukry'.