Rolnictwo ekologiczne

Bio Musli batony

                      Skład Bio Musli Batonów.


Bio Musli baton naturalny

Bio Musli baton z aroni±


Bio Musli baton z goj±

Bio Musli baton z jabłkiem


Bio Musli baton z morel±

Bio Musli baton z orzechami piniowymi


Bio Musli baton z żurawin±


Uprzejmie informujemy ,że w produktach bez dodatku cukru znajduj‘ się naturalnie występuj‘ce cukry pomimo , iż nie s‘ one ujęte w tabeli wartoťci odżywczej.

Jednoczeťnie informujemy , że jesteťmy na etapie zmiany opakowań asortymentu w zwi‘zku z czym na rynku do końca tego roku mog‘ się znajdować produkty w opakowaniach bez sformułowania 'zawiera naturalnie występuj‘ce cukry'.